Če je rekla evrokritika, naj reče še evrologija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 25 % za program Leonardo da Vinci)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Tematske mreže (Thematic Networks)

Tematske mreže so namenjene razvoju mednarodnega sodelovanja mrež, ki omogočajo izmenjavo informacij o izkušnjah in praksi na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Kakšne projekte podpira akcija?

Projekti so namenjeni zbiranju, združevanju in uporabi evropskega strokovnega znanja in inovativnih pristopov, izboljšanja analize in načrtovanja potrebnih znanj in spretnosti ter širjenju informacij, izkušenj in primerov dobre prakse v Evropi. Podpora se lahko dodeli za aktivnosti mrež s področja poklicnega in strokovnega usposabljanja, ki združujejo udeležence tako iz javnih kot privatnih organizacij ter delujejo na regionalni ali sektorski ravni.

Več o akcijah Leonardo da Vinci: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška)

 • država kandidatka (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi slovenska nacionalna agencija za program VŽU (CMEPIUS). Predviden je en razpisni rok letno.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta: stroški dela, neposredni stroški (potovanja, oprema, produkcijski stroški, promocijski stroški), posredni stroški, povezani z izvedbo projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Projekti so podprti po principu sofinanciranja, in sicer do 150.000 EUR letno oz. do 75 % celotne vrednosti projekta. Projekti lahko trajajo največ 2 leti.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Aleš Vidmar
  Tel.: 01/ 58 64 236, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, DG EAC, Unit B5 - Leonardo da Vinci,
  eac-unite-b5@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Leonardo da Vinci Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • ADAM, portal projektov in produktov programa Leonardo da Vinci
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh