Zrno na zrno - evrobesednjak, kamen na kamen - evrokič. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 2007

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 755 mio EUR

Program MEDIA 2007 je program EU, ki je namenjen izboljšanju konkurenčnosti evropskega filma in novih medijskih vsebin ter izboljšanju mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih izdelkov.

Več o krovnem programu >>

Usposabljanje (Training)

Podpora evropskim inštitucijam in družbam za izvedbo začetnih in nadaljevalnih programov šolanja za evropske filmske ustvarjalce.

Kakšne projekte podpira akcija?

Upravičene dejavnosti so dejavnosti šolanja in usposabljanja, ki se navezujejo na:

 • management (poslovne spretnosti, produkcija, distribucija/prikazovanje, pravni in finančni vidiki koprodukcij, razumevanje mednarodnih trgov, povezovanje v mreže in dostop do mednarodnih trgov)
 • nove tehnologije (produkcija, postprodukcija, distribucija, trženje, novi trgi, tehnologije restavriranja in ohranjanja, koncepti za nove medije)
 • pisanje scenarijev (različne tehnike pisanja, določanje ciljnega občinstva, mednarodni standardi pisanja in predstavitve scenarijev, kreativno sodelovanje med scenaristi).

  Več o akciji Usposabljanje: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Filmske in televizijske šole, univerze, specializirane organizacije za strokovno usposabljanje, zasebne družbe s področja avdiovizualne industrije, specializirane strokovne organizacije s področja avdiovizualne industrije. Posamezniki ne morejo kandidirati.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Hrvaška)
 • Švica

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Gre za centralizirano akcijo: prijavni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju, izborni in pogodbeni postopek pa Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov šolanja in usposabljanja, pri čemer šolanje ne sme trajati več kot 12 mesecev.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša največ 50 % (izjemoma tudi do 60 % oz. do 75 %) vseh upravičenih stroškov šolanja in usposabljanja.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: 01/ 23 43 216, 041/ 658 765, Fax: 01/ 23 43 219
  http://www.mediadesk.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Oddelek za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih
  Tel.: 01/ 369 59 78, Fax: 01/ 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Rezultati razpisov: Media Desk

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh