Če je rekel evrojust, naj reče še evrodežela. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA Plus

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija.

Trajanje programa: 2001-2006
Proračun programa: 513 mio EUR

Program MEDIA Plus je namenjen krepitvi konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije in sicer z vrsto finančnih podpor za izobraževanje profesionalcev s tega področja, razvoj avdiovizualnih projektov ter distribucijo in promocijo kinematografskih del in avdiovizualnih programov.

Več o krovnem programu >>

Razvoj projektov

Program nudi podporo za financiranje razvoja filmskih, televizijskih in multimedijskih projektov, namenjenih evropskemu in mednarodnemu tržišču.

Kakšne projekte podpira akcija?

Program omogoča podporo za:

 • razvoj samostojnih projektov za majhne družbe, ki želijo vlagati v razvoj samo enega projekta;
 • razvoj skupnih projektov za srednje velike družbe, ki že imajo izkušnje na mednarodni ravni in jim finančna zmogljivost omogoča razvoj več projektov hkrati;
 • razvoj projektov »MEDIA novi ustvarjalci« za družbe, ki so s projekti sodelovale na delavnicah za razvoj projektov s podporo programa MEDIA Plus.


 • Več o akciji Razvoj projektov: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, ki so že uspešno producirale in distribuirale projekte na nacionalnem/mednarodnem nivoju v 18/24 mesecih pred datumom predložitve vloge. Dostop do sredstev MEDIA Plus omogočajo dosežki v isti kategoriji upravičenih projektov (igrani risani filmi, ustvarjalni dokumentarni filmi, animirani filmi, multimedijski projekti).

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • država kandidatka (Bolgarija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Vsako leto je navadno objavljen en razpis. Razpisno obdobje traja nekaj mesecev in vključuje enega ali dva roka za oddajo vlog.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta na podlagi posamičnega razpisa za zbiranje predlogov, ki vsebuje smernice in merila za ocenjevanje vlog.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Produkcijske družbe lahko vložijo 1 vlogo na tekoči razpis za razvoj projektov. Podpora znaša do 50 % proračuna za razvoj projekta, če pa projekt posebej poudarja evropsko kulturno in jezikovno raznolikost, je upravičen do sofinanciranja 60 % proračuna.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: (01) 23 43 216, 041 658 765, Fax: (01) 23 43 219
  mediadesk.slo@film-sklad.si
  http://www.mediadesk.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Direktorat za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih, Nataša Goršek Mencin
  Tel.: (01) 369 5978, (01) 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za medije
  Naslov: European Commission, DG Education and Culture, Unit C3 (Media Programme Unit), Office: rue Belliard 100-4/22, B-1049 Bruxelles, Belgium
  Kontaktna oseba: Domenico Raneri, Corinne Mimran
  Tel.: +32 2 296 21 20 (Domenico Raneri), +32 2 295 33 71 (Corinne Mimran)
  http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en....

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Rezultati razpisov (Media Desk)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh