Evrokorenček ni evroterm. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 2007

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 755 mio EUR

Program MEDIA 2007 je program EU, ki je namenjen izboljšanju konkurenčnosti evropskega filma in novih medijskih vsebin ter izboljšanju mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih izdelkov.

Več o krovnem programu >>

Distribucija (Distribution)

Programi podpore evropskim distribucijskim družbam za distribucijo in prikazovanje. Vsi programi spodbujajo razširjanje filmov zunaj njihove države porekla.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora za distribucijo vsebuje več različnih programov:

 • Video na zahtevo in digitalna kinematografska distribucija je namenjena podpori ustvarjanja in uporabe katalogov evropskih del za digitalno razširjanje del širšemu občinstvu v tujini in/ali kinematografskim prikazovalcem prek naprednih distribucijskih storitev, pri čemer se po potrebi vključijo digitalni varnostni sistemi za zaščito spletne vsebine. Video na zahtevo (VoD) omogoča posameznikom, da si izberejo avdiovizualna dela na centralnem strežniku in si jih ogledajo, tako da jih prenesejo in/ali shranijo na svoj računalnik. Digitalna kinematografska distribucija (DCD) pomeni digitalno dostavo vsebin (v okviru sprejemljivih komercialnih standardov) za prikazovanje v kinematografih (prek trdega diska, satelita, spleta ...).
 • Avtomatska podpora za kinematografske distributerje deluje na dveh stopnjah: 1. zbiranje potencialnih sredstev (podpora je dodeljena na podlagi števila gledalcev tujih evropskih filmov), 2. ponovno vlaganje (sredstva, ki so bila zbrana na prvi stopnji, se ponovno vložijo v koprodukcijo tujih evropskih filmov ali pridobitev distribucijskih pravic za tuje evropske trge z minimalnimi garancijami ali v stroške distribucije (kopije, sinhronizacija in podnaslavljanje), promocijske stroške in stroške oglaševanja za tuje evropske filme.
 • Selektivna podpora za kinematografske distributerje: Za podporo lahko zaprosijo distributerji, ki bi radi distribuirali enega ali več tujih evropskih filmov. Distributerji, ki kandidirajo za ta sredstva, morajo ustanoviti združenje ali se priključiti že obstoječemu združenju.
 • Podpora za prodajne zastopnike temelji na dveh stopnjah: zbiranje potencialnih sredstev in ponovno vlaganje. Zbiranje potencialnih sredstev, ki bodo izračunana glede na uspeh družbe na evropskem tržišču v danem obdobju, je odvisno od dejavnosti prodajnega zastopnika pri mednarodni prodaji evropskih filmov v obdobju štirih let. Upošteva se tudi odstotek potencialnih sredstev, ki jih v okviru avtomatske podpore za kinematografsko distribucijo zberejo distributerji. Ponovno vlaganje pomeni, da je treba tako pridobljena sredstva ponovno vložiti v minimalne prodajne garancije in v stroške promocije, trženja in oglaševanja novih tujih evropskih filmov.
 • Podpora za televizijsko oddajanje: Do podpore so upravičene neodvisne evropske družbe s televizijsko produkcijo, ki ni namenjena prikazovanju v kinematografih. Vključeni morajo biti vsaj trije izdajatelji televizijskega programa iz različnih držav članic programa MEDIA 2007, ki spadajo v različna jezikovna področja.
 • Podpora za mreže kinematografov: Mreža kinematografov porazdeli sredstva prikazovalcem, ki se zavežejo, da bodo v program vključili določeno število evropskih tujih filmov in pripravili dejavnosti, namenjene izobraževanju mladih gledalcev ali vzpostavitvi digitalnih kinematografov.

  Več o akciji Distribucija: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Evropske distribucijske družbe.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Hrvaška)
 • Švica

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Gre za centralizirano akcijo: prijavni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju, izborni in pogodbeni postopek pa Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Za vsako od šestih vrst podpor za distribucijo je vsako leto objavljen en ali več razpisov, ki vključujejo enega ali več rokov za oddajo vlog.

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina vseh šestih vrst podpor za distribucijo je različna in se določa na podlagi meril posamezne podpore.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja dela upravičenih stroškov, ki so različni za vsako od šestih vrst podpore za distribucijo in znaša največ 50 % vrednosti projekta oz. 60% v primeru, če projekt posebej poudarja evropsko kulturno raznolikost.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: 01/ 23 43 216, 041/ 658 765, Fax: 01/ 23 43 219
  http://www.mediadesk.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Oddelek za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih
  Tel.: 01/ 369 59 78, Fax: 01/ 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Rezultati razpisov: Media Desk

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh