Boljše evropoložaj v roki kot evrolepotica na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 2007

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 755 mio EUR

Program MEDIA 2007 je program EU, ki je namenjen izboljšanju konkurenčnosti evropskega filma in novih medijskih vsebin ter izboljšanju mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih izdelkov.

Več o krovnem programu >>

Nove pobude

Dodatna podpora različnim avdiovizualnim projektom.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora za nove pobude obsega dva različna programa:

 • Pilotni projekti: Mehanizem podpore za upoštevanje hitrih tehnoloških sprememb na področju avdiovizualne industrije. Področja programa MEDIA, pri katerih se pričakuje, da bo tehnologija igrala ključno vlogo, so: kinematografska dediščina, evropski avdiovizualni programski arhivi, katalogi evropskih avdiovizualnih del in digitalno razširjanje evropskih vsebin s pomočjo naprednih distribucijskih storitev.
 • Podpora: "i2i Audiovisual": Podpora namenjena dostopu neodvisnih evropskih produkcijskih družb do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij.

  Več o akciji Nove pobude: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Neodvisne evropske produkcijske družbe.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Hrvaška)
 • Švica

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Gre za centralizirano akcijo: prijavni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju, izborni in pogodbeni postopek pa Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Za obe novi pobudi je vsako leto objavljen poseben razpis za oddajo vlog.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša največ 50 % vseh upravičenih stroškov projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: 01/ 23 43 216, 041/ 658 765, Fax: 01/ 23 43 219
  http://www.mediadesk.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Oddelek za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih
  Tel.: 01/ 369 59 78, Fax: 01/ 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Seznam uspešnih projektov: Rezultati razpisov: Media Desk

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh