Boljše evromiting v roki kot evropragmatik na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 2007

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 755 mio EUR

Program MEDIA 2007 je program EU, ki je namenjen izboljšanju konkurenčnosti evropskega filma in novih medijskih vsebin ter izboljšanju mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih izdelkov.

Več o krovnem programu >>

Promocija/Festivali (Promotion/Festivals)

Podpira promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del na tržnih prireditvah, sejmih in avdiovizualnih festivalih v Evropi in po svetu, v kolikor so lahko takšne prireditve pomembne za promocijo evropskih del in povezovanje strokovnjakov v mreže.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora za promocijo/festivale obsega štiri različne programe:

 • Festivali: Podpora za organizatorje avdiovizualnih festivalov, ki prikažejo vsaj 70 % evropskih filmov iz vsaj desetih različnih držav članic programa MEDIA 2007 ter sodelujejo z drugimi evropskimi festivali prek mrež festivalov.
 • Promocija in dostop do trgov: Podpora za izvajanje aktivnosti, ki omogočajo dostop strokovnjakov s področja avdiovizualne industrije do filmskih tržnic, promocijo evropskih del od produkcijske faze naprej, ustvarjanje zbirke podatkov o katalogih evropskih programov in promocijo evropskega filma namenjeno javnosti.
 • Promocija v nečlanicah programa MEDIA 2007: Podpora za promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del po državah, ki niso članice programa MEDIA 2007. Upravičeni bodo promocijski dogodki, ki se morajo odvijati v državi, ki ni članica programa MEDIA 2007. Dogodki so lahko kulturne (npr. festivali) in/ali komercialne narave (filmski marketi, sejmi, drugi dogodki), ki spodbujajo promocijo evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del.

  Več o akciji Promocija / festivali: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media 2007.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Hrvaška)
 • Švica

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Gre za centralizirano akcijo: prijavni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju, izborni in pogodbeni postopek pa Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Za vsak program je vsako leto objavljen poseben razpis, ki vključuje enega ali dva roka za oddajo vlog.

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina sofinanciranja je različna za vsakega od treh programov.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja in znaša največ 50 % upravičenih stroškov. Projekti (Festivali), ki krepijo evropsko jezikovno in kulturno raznolikost, so upravičeni do 60 % podpore.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: 01/ 23 43 216, 041/ 658 765, Fax: 01/ 23 43 219
  http://www.mediadesk.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Oddelek za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih
  Tel.: 01/ 369 59 78, Fax: 01/ 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Seznam uspešnih projektov: Rezultati razpisov: Media Desk

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh