Zrno na zrno - evroveselica, kamen na kamen - evročik. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA 2007

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 755 mio EUR

Program MEDIA 2007 je program EU, ki je namenjen izboljšanju konkurenčnosti evropskega filma in novih medijskih vsebin ter izboljšanju mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih izdelkov.

Več o krovnem programu >>

Razvoj projektov (Project development)

Program nudi podporo neodvisnim evropskim producentom za financiranje razvoja projektov s področja igranega, dokumentarnega in animiranega filma ter multimedijskih projektov, namenjenih evropskemu in mednarodnemu tržišču.

Kakšne projekte podpira akcija?

Program omogoča podporo za:

 • razvoj samostojnih projektov za majhne družbe z omejeno finančno zmogljivostjo, ki želijo vlagati v razvoj samo enega projekta;
 • razvoj skupin projektov za srednje velike družbe, ki že imajo izkušnje na mednarodni ravni in jim finančna zmogljivost omogoča razvoj več projektov hkrati;
 • razvoj interaktivnih projektov je namenjen družbam, ki že imajo izkušnje v produkciji interaktivnih del/animacije in razvijajo interaktivne projekte za računalnike, internet, mobilne telefone, igralne konzole vključno s prostoročnimi mobilnimi napravami in nove pripovedne interaktivne koncepte za digitalno televizijo, spletne strani in mobilne naprave.

  Več o akciji Razvoj projektov: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Hrvaška)
 • Švica

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Gre za centralizirano akcijo: prijavni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju, izborni in pogodbeni postopek pa Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Agencija vsako leto razpiše vsaj en razpis z več razpisnimi roki.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta na podlagi posamičnega razpisa za zbiranje predlogov, ki vsebuje smernice in merila za ocenjevanje vlog.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Podpora znaša do 50 % proračuna za razvoj projekta. V kolikor projekt posebej poudarja evropsko kulturno raznolikost, potem je upravičen do podpore v višini do 60 % proračuna za razvoj projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: 01/ 23 43 216, 041/ 658 765, Fax: 01/ 23 43 219
  http://www.mediadesk.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Oddelek za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih
  Tel.: 01/ 369 59 78, Fax: 01/ 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Rezultati razpisov: Media Desk

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh