Če je rekel evrokrava, naj reče še evrovas. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladi v akciji (Youth in Action)

Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladi za Evropo), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba - EVS), Akcija 3 (Mladi v svetu), Akcija 4 (Podporni sistemi na področju mladine), Akcija 5 (Podpora evropskemu sodelovanju na mladinskem področju).

Več o krovnem programu >>

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service)

Neformalno izobraževanje mladih (18-30 let) v okviru prostovoljnega dela v tujini, ki neposredno in aktivno vključuje mlade v neprofitnih aktivnostih na številnih področjih (socialnem, ekološkem, umetnostnem in kulturnem, nove tehnologije ipd.). Prostovoljna služba lahko traja do 12 mesecev. V izjemnih primerih lahko sodelujejo tudi mladi od 16. leta starosti.

Kakšne projekte podpira akcija?

Projekt Evropske prostovoljne službe (European Voluntary Service - EVS) omogoča mladi osebi, da postane prostovoljec v drugi državi za omejeno časovno obdobje (2-12 mesecev). Prostovoljec lahko sodeluje v projektih, ki so neprofitne narave, so del partnerskega sodelovanja med prostovoljcem, pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo ter prispevajo dodatno vrednost lokalni skupnosti.

Posamezna aktivnost EVS vključuje enega prostovoljca, eno organizacijo pošiljateljico in eno organizacijo gostiteljico. Posamezne aktivnosti EVS so pomembne, ker pomenijo intenzivno učno izkušnjo, individualizirano pomoč, velik vpliv na osebni razvoj in številne priložnosti vključevanja v lokalno skupnost.
Skupinska aktivnost EVS prostovoljcem omogoča, da skupaj sodelujejo v prostovoljni aktivnosti na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni in da imajo koristi od posameznih in skupinskih učnih izkušenj. V isti organizaciji gostiteljici lahko sodeluje do 100 prostovoljcev ali – razdeljeni v manjše podskupine – v različnih organizacijah gostiteljicah. Skupinska aktivnost EVS mora zagotoviti skupinski značaj tako za procese učenja kot za delo v korist skupnosti. Prav tako mora zagotoviti skupen tematski pristop in redne stike med prostovoljci. Skupinska aktivnost EVS je bila razvita, da bi se še bolj povečali vpliv, dostopnost, učinkovitost in opaznost EVS. Skupinske aktivnosti EVS lahko izjemoma potekajo tudi v krajšem časovnem obdobju (od 2 tednov do 2 mesecev).

Več o Akciji 2: Vodnik po programu Mladi v akciji / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Prostovoljci (18-30 let), nevladne organizacije, društva, lokalne skupnosti in druge neprofitne iniciative ter mednarodne vladne organizacije s sedežem v eni izmed držav Programa ali partnerski državi lahko postanejo gostiteljske ali pošiljajoče organizacije.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)
 • sosednje države Evropske Unije (JV in V Evropa, Kavkaz, sredozemske države)
 • ostale države v svetu, ki so podpisale sporazum z Evropsko Skupnostjo o sodelovanju na področju mladine
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov (potni stroški prostovoljca, žepnina in izredni stroški, povezani s potrebami prostovoljca). EK krije tudi določene stroške pošiljajoče ali gostiteljske organizacije pod pogojem, da le-te izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora je različna glede na vlogo organizacije v projektu (pošiljajoča, gostiteljska ali usklajevalna organizacija).
  Več o višini prispevkov: MOVIT

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Mladi v akciji
  Zavod MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mateja Demšar
  Tel.: 01/430 47 47, Fax: 01/430 47 49
  info@mva.si
  http://www.mva.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: 01/ 426 57 01, Fax: 01/ 369 59 80
  jernej.dirnbek@gov.si
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  eac-youthinaction@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov v okviru prejšnjega programa Mladina: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh