Najprej evroželja, potem pa evrovizija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladi v akciji (Youth in Action)

Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 885 mio EUR

Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladi za Evropo), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba - EVS), Akcija 3 (Mladi v svetu), Akcija 4 (Podporni sistemi na področju mladine), Akcija 5 (Podpora evropskemu sodelovanju na mladinskem področju).

Več o krovnem programu >>

Akcija 3 – Mladi v svetu (Youth in the World)

Cilj je podpreti izmenjave mladih in aktivnih pri mladinskem delu in mladinskih organizacijah ter spodbujati razvoj partnerstev in medsebojnega sodelovanja mladinskih organizacij tudi z drugimi regijami v svetu in ne samo znotraj EU.

Kakšne projekte podpira akcija?

3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami Evropske Unije
Cilj te podakcije je prispevati k miru in stabilnosti na mejah in preko meja razširjene EU z medkulturnim dialogom, medsebojnim razumevanjem in toleranco med mladimi ter prispevati h krepitvi demokracije in civilne družbe z omogočanjem vključevanja in aktivne udeležbe mladih ter s spodbujanjem razvoja mladinskih struktur.
V okviru te podakcije bodo podprete mladinske izmenjave (Akcija 1.1) in projekti usposabljanja in povezovanja v mreže (Akcija 4.3) z nekaterimi posebnostmi. Posebnost je v tem, da pri projektih v okviru te akcije lahko sodelujejo tudi organizacije ali neformalne skupine mladih iz sosednjih partnerskih držav pod pogojem, da v projektu sodeluje najmanj ena država članica EU.

3.2 Sodelovanje z drugimi državami v svetu
Namen tega sodelovanja je izmenjava izkušenj in dobre prakse na področju mladih in neformalnega izobraževanja, podpora usposabljanju in razvoju mladinskih organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo z mladimi in neformalnim izobraževanjem, razvoj in izboljšanje partnerstev in mrež mladinskih organizacij ter podpora sodelovanju med mladimi z dvostranskimi in večstranskimi izmenjavami.

Več o Akciji 3: Vodnik po programu Mladi v akciji / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Neformalne skupine mladih, neprofitne organizacije, lokalni ali regionalni organi, ki so vključeni v mladinsko delo.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)
 • sosednje države Evropske unije (JV in V Evropa, Kavkaz) – velja za akcijo 3.1. Program Mladi v akciji ne podpira projektov, ki se odvijajo v sredozemskih državah, saj te podpira širši »Evro-sredozemski mladinski program.«
 • ostale države v svetu, ki so podpisale sporazum z Evropsko Skupnostjo o sodelovanju na področju mladine – velja za akcijo 3.2
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov (dejanski potni in izredni stroški, fiksni zneski za vse druge stroške, ki se nanašajo na aktivnosti projekta; pavšalni zneski na udeleženca na dan).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja, kar pomeni, da morajo biti za kritje stroškov projekta uporabljeni še drugi viri poleg prispevka iz programa Mladi v akciji. Priporočljivo je, da udeleženci sodelujejo pri aktivnostih pridobivanja sredstev in so tako v celoti vključeni v pripravo projekta.
  Več o višini prispevkov: MOVIT

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Mladi v akciji
  Zavod MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Matjaž Dragar
  Tel.: 01/430 47 47, Fax: 01/430 47 49
  info@mva.si
  http://www.mva.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: 01/426 57 01, Fax: 01/ 369 59 80
  jernej.dirnbek@gov.si
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  eac-youthinaction@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov v okviru prejšnjega programa Mladina: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh