Zrno do zrna - evroljubljana, kamen na kamen - evrotorta. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Program Kultura (Culture Programme)

Okvirni program EU za področje kulture. Naslednik programa Kultura 2000 (2000–2006).

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 400 mio EUR (77 % za Sklop 1)

Program Kultura obsega tri sklope, za katere veljajo različna merila in pogoji za sodelovanje, v okviru vseh pa Evropska komisija sofinancira kulturno-umetniške dejavnosti in projekte sodelovanja, ki se izvajajo na evropski ravni.

Več o krovnem programu >>

Sklop 1 – Podpora kulturnim projektom

Podpora za transnacionalne projekte večletnega sodelovanja (trajajo od 3 do 5 let), ukrepe sodelovanja (projekti sodelovanja, ki trajajajo največ 24 mesecev), prevode leposlovnih del evropskih avtorjev, projekte sodelovanja s tretjimi državami in druge posebne ukrepe (nagrade EU, Evropska prestolnica kulture...).

Kakšne projekte podpira akcija?

Projekti večletnega sodelovanja (Sklop 1.1)
Cilj podpore je spodbujati večletne transnacionalne kulturne povezave s spodbujanjem sodelovanja najmanj šestih kulturnih izvajalcev iz vsaj šestih držav, ki sodelujejo v programu, da v obdobju treh do petih let delujejo na posameznih področjih in medsektorsko ter razvijejo skupne kulturne dejavnosti.
Projekti sodelovanja (Sklop 1.2.1) so dejavnosti sektorske ali večsektorske narave, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost in dolgoročno sodelovanje med kulturnimi izvajalci. Vključujejo najmanj tri kulturne izvajalce iz treh različnih držav članic Programa in trajajo največ 24 mesecev.
Projekti prevodov leposlovnih del (Sklop 1.2.2) vključujejo vsaj 1 in največ 10 del za prevajanje s področja leposlovja (ne glede na literarni žanr). Prevaja se iz enega evropskega jezika v drug evropski jezik, upravičeni pa so izključno uradni jeziki držav, ki sodelujejo v Programu, in klasična jezika - latinščina in stara grščina. Prevodni projekt traja največ 24 mesecev.
Posebni ukrepi (Sklop 1.3) so dejavnosti večjega vpliva in obsega, ki vplivajo na zavedanje o kulturni raznolikosti in spodbujajo medkulturni in mednarodni dialog.
V ta sklop sodijo npr. razpis za sodelovanje s tretjimi državami*, nagrade EU za literaturo, sodobno arhitekturo (Mies van der Rohe), popularno glasbo (EBBA) in kulturno dediščino (Europa Nostra), Evropska kulturna prestolnica...
*Sodelovanje s tretjimi državami: Podpora za dvoletne projekte kulturnega sodelovanja, katerih cilj so kulturne izmenjave med državami, ki sodelujejo v programu in tretjimi državami. Vsako leto je izbrana ena ali več tretjih držav, ki so upravičene (npr. za l. 2008: Indija in Kitajska). Projekt mora vključevati najmanj 3 kulturne izvajalce iz 3 različnih držav članic Programa ter partnerja iz tretje države.

Več o Sklopu 1:

 • Vodnik po programu Kultura
 • CCP Slovenia
 • EACEA
 • EK
 • Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Prijavitelji (vodje / koordinatorji) in soorganizatorji projektov so lahko javne ali zasebne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnih). Projekte prevodov leposlovnih del pa lahko prijavijo izključno založbe ali skupine založb.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU (27)
 • države članice EFTA/EGP (Islandija, Lihtenštajn in Norveška)
 • države kandidatke (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija)
 • Srbija, črna Gora, Bosna in Hercegovina

 • Upravičenost sodelovanja držav kandidatk se določa ob vsakem razpisu glede na sporazume, sklenjene med temi državami in Evropsko komisijo.
  Program v okviru Sklopa 1.3 sofinancira tudi projekte (Projekti kulturnega sodelovanja s tretjimi državami), ki se izvajajo v državah, ki niso članice Programa.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Vodnik po programu Kultura (2007-2013) je sestavni del razpisov v okviru sklopa 1 in 2 programa Kultura in velja za celotno obdobje izvajanja programa, tj. do konca l. 2013. Prednost Vodnika je v tem, da so za celotno obdobje znani razpisni roki, poleg tega pa veljajo tudi enaki pogoji za prijavo in izvajanje projektnih aktivnosti.
  Prijave za Sklop 1 so možne enkrat letno, roki pa so sledeči:

 • Sklop 1.1 in 1.2.1: 1. oktober
 • Sklop 1.2.2: 1. februar
 • Sklop 1.3 - kulturno sodelovanje s tretjimi državami: 1. maj
 • Prijave je treba poslati v Bruselj in sicer Izvajalski agenciji za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA), ki vodi tudi izbirni in pogodbeni postopek.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta oz. dejavnosti.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  V okviru Sklopa 1 se dodeli podpora v višini največ 50 % vrednosti projekta oz. dejavnosti (izjema je podsklop 1.3, kjer za vsako od posebnih akcij veljajo posebna pravila) in sicer:

 • Sklop 1.1 - Projekti večletnega sodelovanja: najmanj 200.000 EUR in največ 500.000 EUR na leto;
 • Sklop 1.2.1 - Ukrepi sodelovanja: najmanj 50.000 EUR in največ 200.000 EUR;
 • Sklop 1.2.2 - Projekti prevodov leposlovnih del: najmanj 2.000 EUR in največ 60.000 EUR (izključno za kritje prevajalskih honorarjev);
 • Sklop 1.3 - Kulturno sodelovanje s tretjimi državami: najmanj 50.000 EUR in največ 200.000 EUR;
 • Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Kulturna stična točka v Sloveniji (Cultural Contact Point Slovenia)
  Naslov: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mateja Lazar, Maša Ekar
  Tel.: 01/431 83 85, Fax: 01/430 06 29
  http://www.ccp.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo RS
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mojca Jan Zoran
  Tel.: 01/369 59 58
  mojca.jan-zoran@gov.si
  http://www.kultura.gov.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo, Enota za kulturo
  Za izvajanje Programa je pristojna Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo.
  Naslov: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Avenue du Bourget, 1 - BOUR, 04/002, 1140 Brussels, Belgium
  Kontaktna oseba: Corinne Mimran (vodja enote za Kulturo)
  Tel.: +32-2-2991640, Fax: +32-2-2921329
  eacea-info@ec.europa.eu
  http://eacea.ec.europa.eu/

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Članki o uspešnih projektih
  Kultura 2000

 • Nočni azil - shajališče sanj
 • Dežela čipke - klekljanje evropskih razpisov v Idriji
 • Koralni otok v pediatrični kliniki
 • Projekt SEAS - Sodobna umetnost in revitalizacija pristanišč ob Jadranskem in Baltskem morju
 • KOŽ kot "središče odličnosti" za usposabljanje uporabnikov knjižnic
 • Dediščina Beneške republike od Benetk do Bara
 • Transient Reality Generators: mešane realnosti v mariborski Kibli
 • Slovenska gotika - del evropskega gotskega virtualnega muzeja
 • CIMET: Plesno izobraževanje s posebnim okusom
 • Študentska založba: Kako treti evropske orehe?
 • Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica uspešnih projektov Kultura 2000 v Sloveniji
 • Knjižica uspešnih projektov Crossing Borders – Connecting Cultures
 • CCP Slovenia – baza podatkov o uspešnih projektih
 • CCP Slovenia – rezultati preteklih razpisov
 • EVE – spletna baza uspešnih projektov, financiranih v okviru programov EU Vseživljenjsko učenje, Kultura, Mladi v akciji in Evropa za državljane (DG EAC)
 • EACEA – rezultati uspešnih projektov Programa Kultura (2007-2013)
 • CUPID – baza podatkov o projektih s področja kulture, ki so bili podprti s sredstvi programov EU
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh