Evropaternalizem ni evroliga. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA Plus

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2001-2006
Proračun programa: 513 mio EUR

Program MEDIA Plus je namenjen krepitvi konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije in sicer z vrsto finančnih podpor za izobraževanje profesionalcev s tega področja, razvoj avdiovizualnih projektov ter distribucijo in promocijo kinematografskih del in avdiovizualnih programov.

Več o krovnem programu >>

Distribucija

Program podpira evropske distribucijske družbe za distribucijo in prikazovanje filmov zunaj njihove države porekla.

Kakšne projekte podpira akcija?

V ta sklop programa Media Plus spada šest vrst podpor za spodbujanje razširjanja filmov zunaj njihove države porekla oz. za distribucijo tujih evropskih filmov:

 • Avtomatska podpora za kinematografske distributerje deluje na dveh stopnjah: 1. zbiranje potencialnih sredstev (podpora je dodeljena na podlagi števila gledalcev tujih evropskih filmov), 2. ponovno vlaganje (sredstva, ki so bila zbrana na prvi stopnji, se ponovno vložijo v koprodukcijo tujih evropskih filmov ali pridobitev distribucijskih pravic za tuje evropske trge z minimalnimi garancijami ali v stroške montaže, promocije in oglaševanja novih tujih evropskih filmov).
 • Selektivna podpora za kinematografske distributerje: Za podporo lahko zaprosijo distributerji, ki bi radi distribuirali enega ali več tujih evropskih filmov. Distributerji, ki kandidirajo za ta sredstva, morajo ustanoviti združenje ali se priključiti že obstoječemu združenju.
 • Podpora za prodajne zastopnike temelji na dveh stopnjah: zbiranje potencialnih sredstev in ponovno vlaganje. Zbiranje potencialnih sredstev je odvisno od dejavnosti prodajnega zastopnika pri mednarodni prodaji evropskih filmov v obdobju štirih let. Upošteva se tudi število plačanih vstopnic, ki so jih v okviru avtomatske podpore evropski distributerji za te filme prodali izven meja države producentke v referenčnem obdobju enega leta. Ponovno vlaganje pomeni, da je treba tako pridobljena sredstva ponovno vložiti v minimalne prodajne garancije in v stroške promocije, trženja in oglaševanja novih tujih evropskih filmov.
 • Podpora za DVD in video temelji na dveh stopnjah: zbiranje potencialnih sredstev in ponovno vlaganje. Podpora se določi na osnovi neto prihodka evropskih DVD/VIDEO založnikov iz prodaje tujih evropskih filmov, objavljenih v referenčnem letu. Pripravljene neto prihodke Komisija prilagodi tako, da s tem spodbuja prodajo filmov, ki izvirajo iz držav z omejeno avdiovizualno zmogljivostjo. Zbrana sredstva se lahko uporabijo samo za projekte ponovnega vlaganja v stroške produkcije in/ali promocije tujih evropskih del na DVD-jih in v stroške promocije novih tujih evropskih del na videu.
 • Podpora za televizijsko oddajanje: Do podpore so upravičene neodvisne evropske družbe s televizijsko produkcijo, ki ni namenjena prikazovanju v kinematografih. Vključena morata biti vsaj dva izdajatelja televizijskega programa iz vsaj dveh članic programa MEDIA Plus iz različnih jezikovnih področij.
 • Podpora za mreže kinematografov: Mreža kinematografov porazdeli sredstva prikazovalcem, ki se zavežejo, da bodo v program vključili določeno število evropskih tujih filmov in pripravili dejavnosti, namenjene izobraževanju mladih gledalcev ali vzpostavitvi digitalnih kinematografov.

  Več o akciji Distribucija: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Evropske distribucijske družbe.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • država kandidatka (Bolgarija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Za vsako od šestih vrst podpor za distribucijo je vsako leto objavljen en ali več razpisov, ki vključujejo enega ali več rokov za oddajo vlog.
  Več: MEDIA DESK

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina vseh šestih vrst podpor za distribucijo je različna in se določa na podlagi meril posamezne podpore.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Program sofinancira del upravičenih stroškov, ki so različni za vsako od šestih vrst podpore za distribucijo (max. 50 %).

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: (01) 23 43 216, 041 658 765, Fax: (01) 23 43 219
  mediadesk.slo@film-sklad.si
  http://www.mediadesk.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Direktorat za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih, Nataša Goršek Mencin
  Tel.: (01) 369 5978, (01) 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za medije
  Naslov: European Commission, DG Education and Culture, Unit C3 (Media Programme Unit), Office: rue Belliard 100-4/22, B-1049 Bruxelles, Belgium
  Kontaktna oseba: Huges Becquart, Catharina Nes, Gabor Greiner
  Tel.: +32 2 295 92 04 (Huges Becquart - prodajni zastopniki); +32 2 295 99 25 (Catharina Nes - podpora za televizijo, DVD in video); +32 2 295 37 75 (Gabor Greiner - monitoring)
  http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en....

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Rezultati razpisov (Media Desk)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh