Česar evrooporečnost ne vidi, tega evronedrček ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Evropa za državljane (Europe for Citizens)

Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 215 mio EUR (ok. 31 % za Akcijo 2)

Program Evropa za državljane (Europe for Citizens) je namenjen spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva, tj. udeležbo državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Finančna podpora se lahko pridobi v okviru štirih Akcij: Aktivni državljani za Evropo (Akcija 1), Aktivna civilna družba v Evropi (Akcija 2), Skupaj za Evropo (Akcija 3) in Aktivno evropsko spominjanje (Akcija 4).

Več o krovnem programu >>

Akcija 2 – Aktivna civilna družba v Evropi (Active Civil Society in Europe)

Akcija je namenjena spodbujanju delovanja, razprav in razmišljanja v zvezi z evropskim državljanstvom in demokracijo, skupnimi vrednotami, zgodovino in kulturo preko sodelovanja v organizacijah civilne družbe na evropski ravni.

Kakšne projekte podpira akcija?

Akcija Aktivna civilna družba podpira delovanje organizacij, ki na evropski ravni delujejo na področju civilne družbe. Podpora je namenjena tudi projektom sodelovanja organizacij civilne družbe, ki ozaveščajo glede vprašanj skupnega interesa in konkretnih rešitev.

Akcija 2 vključuje tri ukrepe:

Ukrep 1 - Strukturna podpora za raziskovalne organizacije evropske politike (možganski trusti).

Ukrep 2 - Strukturna podpora organizacijam civilne družbe na evropski ravni.

Razpis za oba ukrepa bo posebej objavljen na spletnih straneh EK

Ukrep 3 - Podpora projektom, za katere dajo pobudo organizacije civilne družbe in sicer za projekte, ki ozaveščajo o vprašanjih evropskega interesa in prispevajo k pospeševanju vzajemnega razumevanja kultur in opredeljevanju skupnih vrednot ob sodelovanju na evropski ravni. Aktivnosti projekta lahko vključujejo seminarje, delavnice, predavanja, razprave, refleksije, razstave, izdelavo publikacij, mrežno povezovanje (networking), ipd. Vsak projekt mora vključevati vsaj 2 sodelujoči državi, od katerih je vsaj 1 država članica EU. Projekt pa lahko traja največ 18 mesecev.

Več o Akciji 2: EZD / Vodnik po programu Evropa za državljane

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Raziskovalne organizacije evropske javne politike (možganski trusti); organizacije civilne družbe, ki razvijajo svoje dejavnosti na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni; nevladne organizacije in organizacije civilne družbe s pravnim statusom (društva, zavodi, sindikati, verske organizacije ipd.). Vodnik po programu za vsak ukrep posebej natančno določa upravičene pravne osebe.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • državi kandidatki (Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija)
 • Albanija
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Akcija 2 je centralizirana akcija. Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) v Bruslju. Razpis za Ukrep 1 in 2 bo posebej objavljen na spletnih straneh straneh programa EZD, EK in Izvajalske agencije EACEA. Za Ukrep 3 je predviden en razpisni rok na leto. Koledar razpisnih rokov je dostopen tudi na spletnih straneh programa EZD in Izvajalski agenciji EACEA.

  b. Vrsta podpore EU:
  Ukrep 1 in 2: podpora je namenjena za stalno dejavnost organizacij, poslovanju.
  Ukrep 3: sofinanciranje upravičenih stroškov. Podporo je možno izračunati na dva različna načina, ki ustrezata različnim pristopom in za katera se uporabljajo posebna pravila, tj. na podlagi pavšalnih zneskov za t. i. dogodke (event projects) ali na podlagi dejanskih stroškov za produkcijo in realizacijo (production and realisation projects). Za podrobnejši izračun glej Vodnik po programu.).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Ukrep 3:

 • Dogodki: dotacije se izračunajo na podlagi števila udeležencev dogodkov in števila dni; poleg tega bo dodeljen še pavšalni znesek na podlagi morebitnih končnih izdelkov (publikacija, DVD/CD-ROM, spletna stran). Za podrobnejši izračun glej Vodnik po programu.
 • Produkcija in realizacija: dotacija znaša 70 % upravičenih stroškov vrednosti celotnega projekta. Najnižja upravičena dotacija znaša 10.000 EUR, najvišja pa 150.000 EUR.
 • Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Informacijska pisarna programa Evropa za državljane
  MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Dejan Hribar
  info@ezd.si
  http://www.ezd.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo RS
  Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Barbara Vodopivec
  Tel.: 01/ 430 47 47, Fax: 01/ 430 47 49
  Barbara.Vodopivec@gov.si
  http://www.mk.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo, Direktorat D (Mladina, šport in državljanstvo)
  Pristojni izvajalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
  Naslov: EACEA, Unit P7 Citizenship, Avenue du Borguet, 1 (BOUR 01/25), B-1140 Brussels, Belgium
  Tel.: +32 2 299 11 11, Fax: +32 2 296 23 89
  eacea-p7@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html (EK)

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Evropa za državljane - primeri dobre prakse: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm (glej pod Sharing experience)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh