Boljše evrokariera v roki kot evromreža na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Evropa za državljane (Europe for Citizens)

Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 215 mio EUR (ok. 10 % za Akcijo 3)

Program Evropa za državljane (Europe for Citizens) je namenjen spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva, tj. udeležbo državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Finančna podpora se lahko pridobi v okviru štirih Akcij: Aktivni državljani za Evropo (Akcija 1), Aktivna civilna družba v Evropi (Akcija 2), Skupaj za Evropo (Akcija 3) in Aktivno evropsko spominjanje (Akcija 4).

Več o krovnem programu >>

Akcija 3 – Skupaj za Evropo (Together for Europe)

Cilj akcije je poglobiti pojem aktivno evropsko državljanstvo in spodbuditi njegovo razumevanje po vsej Evropi.

Kakšne projekte podpira akcija?

V okviru akcije Skupaj za Evropo ni predviden postopek javnih razpisov za zbiranje projektnih predlogov, saj da pobudo za to akcijo Evropska komisija. Akcija se izvaja s posebnimi ukrepi, kot so:

Odmevni dogodki: Podpora dogodkom, ki bodo krepili občutek pripadnosti evropski skupnosti, evropske državljane pa ozaveščali o zgodovini, dosežkih in vrednotah Evropske unije. Dogodki lahko vključujejo spominske slovesnosti ob zgodovinskih dogodkih, praznovanje evropskih dosežkov, umetniške prireditve, izboljševanje ozaveščenosti o posebnih vprašanjih, vseevropske konference in podelitve nagrad za osvetlitev glavnih dosežkov. Spodbujala se bo uporaba novih tehnologij.

Študije: Evropska komisija bo z namenom izboljšati razumevanje aktivnega državljanstva izvedla študije, ankete in javnomnenjske raziskave na evropski ravni.

Orodja za informiranje in razširjanje informacij: Gre za zagotavljanje informacij preko spletnih strani ter drugih orodij o različnih dejavnostih programa, drugih evropskih akcijah, povezanih z državljanstvom, in pomembnih tovrstnih pobudah.

Več o Akciji 3: EZD / Vodnik po programu Evropa za državljane / EK / EACEA / program EZD

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Niso predvideni javni razpisi za zbiranje projektnih predlogov.

b. Sodelujoče države:
/

Kako do denarja?

a. Razpisi:
Niso predvideni javni razpisi za zbiranje projektnih predlogov.

b. Vrsta podpore EU:
/

c. Delež sofinanciranja EU:
/

Kje dobim dodatne informacije?

Pristojna nacionalna agencija
Informacijska pisarna programa Evropa za državljane
MOVIT NA MLADINA
Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Dejan Hribar
info@ezd.si
http://www.ezd.si

Pristojno ministrstvo
Ministrstvo za kulturo RS
Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Barbara Vodopivec
Tel.: 01/ 369 58 80
Barbara.Vodopivec@gov.si
http://www.mk.gov.si/

Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
GD za izobraževanje in kulturo, Direktorat D (Mladina in državljanstvo)
Pristojni izvajalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
Naslov: EACEA, Unit P7 Citizenship, Avenue du Borguet, 1 (BOUR 01/25), B-1140 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0)2 299 11 11, Fax: +32 2 296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Je komu v Sloveniji že uspelo?

Seznam uspešnih projektov
/

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh