Zrno na zrno - evrobirokracija, kamen na kamen - evropesimizem. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Evropa za državljane (Europe for Citizens)

Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 215 mio EUR (ok. 4 % za Akcijo 4)

Program Evropa za državljane (Europe for Citizens) je namenjen spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva, tj. udeležbo državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Finančna podpora se lahko pridobi v okviru štirih Akcij: Aktivni državljani za Evropo (Akcija 1), Aktivna civilna družba v Evropi (Akcija 2), Skupaj za Evropo (Akcija 3) in Aktivno evropsko spominjanje (Akcija 4).

Več o krovnem programu >>

Akcija 4 – Aktivno evropsko spominjanje (Active European Rememberance)

Akcija je namenjena ohranjanju glavnih krajev in arhivov, povezanih z deportacijami, ter ohranjanju spomina na žrtve nacizma in stalinizma z namenom premoščanja preteklosti in gradnje prihodnosti.

Kakšne projekte podpira akcija?

Cilj projektov, podprtih v okviru Akcije Aktivno evropsko spominjanje, je ohranjati spomin na žrtve nacizma, fašizma in stalinizma ter izboljšati znanje in razumevanje sedanjih in prihodnjih generacij o tem, kaj se je dogajalo v taboriščih in drugih krajih množičnih pobojev civilistov in zakaj je do tega prišlo.

Projekt, ki lahko traja največ 12 mesecev, mora ustrezati vsaj eni izmed naslednjih značilnosti:

 • Ohranjanje glavnih krajev množičnih deportacij in pobojev, spomenikov ali arhivov z dokumentacijo o teh dogodkih.
 • Ohranjanje spomina na žrtve nacizma ali stalinizma ali na tiste, ki so reševali ljudi pred deportacijami ali poboji.
 • Razmislek: Projekt mora spodbujati državljane, še posebej mlade, k obsežnemu razmisleku o vzrokih in posledicah nacizma in/ali stalinizma.
 • Mrežno povezovanje: Cilj je spodbuditi organizacije, ki so dejavne na tem področju, k vzpostavitvi medsebojnih stikov in medsebojnem učenju.

  Več o Akciji 4: EZD / Vodnik po programu Evropa za državljane / EK / EACEA

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Nevladne organizacije, združenja preživelih, združenja družin žrtev, organizacije, ki upravljajo s spomeniki, muzeji, lokalne in regionalne oblasti, zveze, think thanks (možganski trusti), raziskovalne ustanove, organizacije, ki so dejavne na področju prostovoljnega dela, itd.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • državi kandidatki (Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija)
 • Albanija
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Akcija 4 je centralizirana akcija. Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) v Bruslju. Predviden je en razpisni rok na leto. Koledar razpisnih rokov je dostopen tudi na spletnih straneh EACEA in programa EZD.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov podporo je možno izračunati na dva različna načina, ki ustrezata različnim pristopom in za katera se uporabljajo posebna pravila, tj. na podlagi pavšalnih zneskov za t. i. dogodke (event projects) ali na podlagi dejanskih stroškov za produkcijo in realizacijo (production and realisation projects). Za podrobnejši izračun glej Vodnik po programu.

  c. Delež sofinanciranja EU:

 • Dogodki: izračun se naredi na podlagi seštevka števila udeležencev dogodkov in pavšalnega zneska za končne izdelke. Za podrobnejši izračun glej Vodnik po programu.
 • Produkcija in realizacija: podpora znaša do 60 % vrednosti celotnega projekta oz. najmanj 10.000 in največ 55.000 evrov.
 • Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Informacijska pisarna programa Evropa za državljane
  MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Dejan Hribar
  info@ezd.si
  http://www.ezd.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo RS
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Barbara Vodopivec
  Tel.: 01/ 430 47 47, Fax: 01 430 47 49
  Barbara.Vodopivec@gov.si
  http://www.mk.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo, Direktorat D (Mladina, šport in državljanstvo)
  Pristojni izvajalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
  Naslov: EACEA, Unit P7 Citizenship, Avenue du Borguet, 1 (BOUR 01/25), B-1140 Brussels, Belgium
  Tel.: +32 (0)2 299 83 14 , Fax: +32 (0)2 299 20 64
  eacea-p7@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Evropa za državljane - primeri dobre prakse: http://ec.europa.eu/citizenship/best_en.html (glej pod Sharing experience)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh