Evromanija je modremu sluga, neumnemu evrodirektiva. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA Plus

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2001-2006
Proračun programa: 513 mio EUR

Program MEDIA Plus je namenjen krepitvi konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije in sicer z vrsto finančnih podpor za izobraževanje profesionalcev s tega področja, razvoj avdiovizualnih projektov ter distribucijo in promocijo kinematografskih del in avdiovizualnih programov.

Več o krovnem programu >>

Promocija / Festivali

Promocija evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del na tržnih prireditvah, sejmih in avdiovizualnih festivalih v Evropi in po svetu z namenom promoviranja evropskih del in povezovanja strokovnjakov v mreže.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora za promocijo/festivale obsega štiri različne programe:

 • Promocija in dostop do trga: Podpora za izvajanje aktivnosti, ki omogočajo dostop strokovnjakov s področja avdiovizualne industrije do filmskih tržnic, promocijo evropskih del, ustvarjanje zbirke podatkov o katalogih evropskih programov in promocijo evropskega filma namenjeno javnosti.
 • Festivali: Podpora za organizatorje avdiovizualnih festivalov, ki prikažejo vsaj 70 % evropskih filmov iz vsaj desetih različnih držav članic programa MEDIA Plus ter sodelujejo z drugimi evropskimi festivali prek mrež festivalov iz vsaj desetih držav članic programa MEDIA Plus ali prek dogovorov o sodelovanju s festivali iz vsaj treh držav članic programa MEDIA Plus.
 • Mreže festivalov: Podpora mrežam evropskih festivalov, ki vključujejo festivale iz vsaj desetih držav članic programa MEDIA Plus in ki podpirajo promocijo in kroženje evropskih AV del. Mreže festivalov morajo spodbujati trajno sodelovanje med festivali in promovirati in podpirati kroženje del iz držav članic in držav z omejeno produkcijsko zmogljivostjo ter del mladih evropskih režiserjev.
 • Festivali v tretjih državah: Podpora za festivale evropskih filmov v državah, ki niso članice programa MEDIA Plus. Festival mora prikazati vsaj 35 % evropskih filmov iz vsaj treh različnih jezikovnih področij.


 • Več o akciji Promocija/Festivali: MEDIA DESK / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media Plus.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • država kandidatka (Bolgarija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Za vsakega od štirih programov je vsako leto objavljen poseben razpis (ali celo dva), ki vključuje enega ali dva roka za oddajo vlog.
  Več: MEDIA DESK

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina sofinanciranja je različna za vsakega od štirih programov.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Podpora programa Media Plus za promocijo in festivale znaša največ 50 % ali 60 % upravičenih stroškov.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: (01) 23 43 216, 041 658 765, Fax: (01) 23 43 219
  mediadesk.slo@film-sklad.si
  http://www.mediadesk.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Direktorat za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih, Nataša Goršek Mencin
  Tel.: (01) 369 5978, (01) 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za medije
  Naslov: European Commission, DG Education and Culture, Unit C3 (Media Programme Unit), Office: rue Belliard 100-4/22, B-1049 Bruxelles, Belgium
  Kontaktna oseba: Elena Braun, Peggy Nachon
  Tel.: +32 2 296 03 96 (Elena Braun), +32 2 299 66 75 (Peggy Nachon)
  http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en....

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Rezultati razpisov (Media Desk)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh