Zrno do zrna - evrostatistika, kamen na kamen - evrokomisar. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA Plus

Evropska filmska, avdiovizualna in multimedijska industrija

Trajanje programa: 2001-2006
Proračun programa: 513 mio EUR

Program MEDIA Plus je namenjen krepitvi konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije in sicer z vrsto finančnih podpor za izobraževanje profesionalcev s tega področja, razvoj avdiovizualnih projektov ter distribucijo in promocijo kinematografskih del in avdiovizualnih programov.

Več o krovnem programu >>

Nove pobude

Dodatna podpora različnim avdiovizualnim projektom.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora za nove pobude obsega dva različna programa:

 • Pilotni projekti: spodbujanje uporabe digitalnih tehnologij pri distribuciji in prikazovanju evropskih AV del v kinematografih po Evropi.
 • "Growth and Audivisual: i2i Audiovisual": Podpora namenjena dostopu neodvisnih evropskih produkcijskih družb do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij.


 • Več o akciji Nove pobude: MEDIA DESK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media Plus in so v lasti državljanov iz teh držav. Pri pilotnem projektu mora sodelovati konzorcij partnerjev iz vsaj 4 držav članic, ki prihajajo iz vsaj 3 različnih jezikovnih območij. Do podpore v okviru pobude "Growth and Audivisual: i2i Audiovisual" pa so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • država kandidatka (Bolgarija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Za obe novi pobudi je vsako leto objavljen poseben razpis za oddajo vlog.
  Več: MEDIA DESK

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Podpora programa Media Plus za nove pobude znaša največ 50 % upravičenih stroškov. Možno je sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov vendar le za podporo »Growth and Audivisual: i2i Audiovisual« in sicer za države z nizko produkcijsko zmogljivostjo.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Media Desk Slovenija
  Filmski sklad Republike Slovenije
  Naslov: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Sabina Žakelj
  Tel.: (01) 23 43 216, 041 658 765, Fax: (01) 23 43 219
  mediadesk.slo@film-sklad.si
  http://www.mediadesk.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo
  Direktorat za medije
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Tone Frelih, Nataša Goršek Mencin
  Tel.: (01) 369 5978, (01) 369 59 80
  tone.frelih@gov.si
  http://www.kultura.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za medije
  Naslov: European Commission, DG Education and Culture, Unit C3 (Media Programme Unit), Office: rue Belliard 100-4/22, B-1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: +32/2/299 91 47, Fax: +32/2/299 92 14
  infso-media@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en....

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Rezultati razpisov (Media Desk)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh