Zrno do zrna - evroželja, kamen na kamen - evroprodukcija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 7 % za akcijo Grundtvig)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija GRUNDTVIG vzpodbuja evropsko dimenzijo vseživljenjskega učenja (spoznavanje drugih evropskih držav, kultur in navad), namenjen pa je predvsem izobraževanju odraslih.

Cilji programa SOCRATES so krepiti evropsko razsežnost na vseh ravneh izobraževanja, omogočiti širok mednarodni pristop k izobraževalnim virom po Evropi ter izboljšati enakost možnosti na vseh področjih izobraževanja. Program podpira izboljšanje znanja evropskih jezikov, spodbuja inovacijo in splošno izobraževanje od vrtca do tretjega življenjskega obdobja. Poseben poudarek je na sodelovanju revnejših ali bolj oddaljenih regij.
Več o programu Socrates: CMEPIUS / EK

Cilji programa GRUNDTVIG so izboljšanje kakovosti izobraževanja odraslih v okviru formalnega ali neformalnega učenja. Posebna pozornost je namenjena aktivnostim, namenjenih osebam brez osnovne izobrazbe in kvalifikacij, z manj priviligiranih območij ali s socialnega obrobja.

Program Grundtvig sestavljajo štiri akcije:
Grundtvig 1 – Evropski projekti sodelovanja so projekti večjega obsega, namenjeni razvoju inovativnih izdelkov (npr. učnih pripomočkov) z evropsko dimenzijo.
Grundtvig 2 – Učna partnerstva so projekti manjšega obsega, ki se osredotočajo na proces dela in s tem spodbujajo učenje in krepijo sodelovanje vseh sodelujočih.
Grundtvig 3 – Mobilnost posameznikov: Akcija je namenjena strokovnemu izpopolnjevanju (tečaji v tujini) posameznikov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.
Grundtvig 4 – Mreže Grundtvig so namenjene sodelovanju organizacij in razširjanju izkušenj. Obstajata dve vrsti Grundtvig mrež: tematske mreže in projektne mreže.
Več o akcijah Grundtvig: CMEPIUS / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh