Boljše evrokomedija v roki kot evrojust na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

6. okvirni program (6th Framework Programme)

Okvirni program EU za raziskave in tehnološki razvoj.

Trajanje programa: 2002 - 2006
Proračun programa: 17.500 mio EUR

Cilj programa je ustvarjanje skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA - European Research Area), zato je program naravnan k integraciji raziskovalcev in raziskovalnih kapacitet Evropske skupnosti. Je glavni instrument za izvajanje nove skupne evropske raziskovalne politike, saj si je EU zadala, da postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu.

Program omogoča izvajanje raziskovalnih projektov na vseevropskem nivoju. Vsi projekti morajo biti mednarodni, pokrivajo pa lahko le točno določene znanstvene discipline.

6. okvirni program se deli na tri bloke oz. sklope dejavnosti in vsak izmed njih obsega različne programe:

1. SKLOP: INTEGRACIJA EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA se deli na (A) Razvojno-raziskovalne projekte in (B) Medsektorske raziskovalne dejavnosti.

(A) Razvojno-raziskovalni projekti obsegajo SEDEM PRIORITETNIH PODROčIJ:
1. Genomika in biotehnika za zdravje (LIFESCIHEALTH)
2. Tehnologije in informacijske družbe (IST)
3. Nanotehnologija, materiali in proizvodne metode (NMP)
4. Aeronavtika in vesolje (AERO)
5. Kakovost in varnost živil ter prehrane (FOOD)
6. Trajnostni razvoj in globalne spremembe (SUSTDEV)
7. Državljani in upravljanje v družbi znanja (CITIZENS)
Za institucije, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi, sta zanimivi 2. in 7. prioritetno področje.

(B) Medsektorske raziskovalne dejavnosti obsegajo: Raziskave namenjene izvajanju politik EU; Nove znanosti in tehnologije (NEST - New and Emerging Science and Technology); Podpora malim in srednjim podjetjem (SME); Mednarodno sodelovanje (INCO - International cooperation) in Skupni raziskovalni centri (JRC).

2. SKLOP: STRUKTURIRANJE EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA se deli na:
(a) Raziskovalno in inovacijsko podporno okolje
(b) človeški viri in mobilnost - Marie Curie
(c) Raziskovalna infrastruktura
(d) Znanost in družba (SOCIETY)
Za institucije, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi je znotraj tega sklopa zanimiv program Znanost in družba.

3. SKLOP: UTEMELJITEV TEMELJEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA se deli na:
(a) Koordinacija raziskovalnih aktivnosti in (b) Razvoj raziskovalno-inovacijskih politik. Poseben podprogram Euratom je namenjen raziskovalnim dejavnostim na področju jedrske energije.

Več o 6. okvirnem programu: RTD - Raziskave in razvoj v Sloveniji / CORDIS

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh