Če je rekel evrozombi, naj reče še evroprihodek. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Lingua

Spodbujanje evropskega sodelovanja v učenju jezikov.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija LINGUA spodbuja učenje in poučevanje jezikov za boljše sodelovanje in komunikacijo med narodi.

Cilji programa SOCRATES so krepiti evropsko razsežnost na vseh ravneh izobraževanja, omogočiti širok mednarodni pristop k izobraževalnim virom po Evropi ter izboljšati enakost možnosti na vseh področjih izobraževanja. Program podpira izboljšanje znanja evropskih jezikov, spodbuja inovacijo in splošno izobraževanje od vrtca do tretjega življenjskega obdobja. Poseben poudarek je na sodelovanju revnejših ali bolj oddaljenih regij.
Več o programu Socrates: CMEPIUS / EK

Cilji programa Lingua so spodbujati in podpirati jezikovno raznolikost v EU, prispevati k boljši kakovosti učenja in poučevanja jezikov ter omogočati večjo dostopnost do možnosti vseživljenjskega učenja glede na potrebe posameznikov in ustvarjati pogoje za njegovo uveljavljanje. Posebna pozornost je namenjena manj razširjenim jezikom v okviru EU, kar omogoča večjo kulturno in jezikovno raznolikost, širino in medsebojno razumevanje. LINGUA se deli na dva podprograma Lingua 1, ki spodbuja učenje jezikov in Lingua 2, kjer je podprt razvoj pripomočkov in gradiv.
Več o akciji Lingua: CMEPIUS / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh