Zrno do zrna - evroparlamentarka, kamen na kamen - evrofon. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladina (Youth programme)

Akcija 3 - Mladinske pobude

Trajanje programa: 2002-2006
Proračun programa: 520 mio EUR
Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladinske izmenjave), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba-EVS), Akcija 3 (Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi), Akcija 4 (Skupne aktivnosti) in Akcija 5 (Podporne aktivnosti).

Cilja programa Mladina sta predvsem mobilnost mladih in njihovo aktivno sodelovanje v razvoju mladinske politike, ki temelji na neformalnem izobraževanju. Program spodbuja koncept vseživljenjskega učenja in si prizadeva ustvariti in vzdrževati ravnovesje med osebnim razvojem ter kolektivnimi akcijami.
Finančna podpora je namenjena za posamezne oblike mednarodnega sodelovanja na področju mladine, in sicer za izmenjavo skupin mladih, izmenjavo prostovoljcev, skupinske pobude mladih ter različna usposabljanja in seminarje, katerih vsebina je neposredno povezana z mladinskimi izmenjavami in izmenjavo prostovoljcev. Posebna pozornost je namenjena mladim z manj priložnostmi (iz depriviligiranih kulturnih, geografskih ali socialno-ekonomskih okolij ali hendikepirane mlade) in vključevanju mladih, ki še nimajo izkušenj z evropskimi projekti.
Več o programu Mladina: MOVIT / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh