Boljše evropredor v roki kot evrofobist na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

eVsebinePlus - ICT PSP

Podpira razvoj in uporabo evropskih digitalnih vsebin na internetu in jezikovno raznolikost evropskih spletnih strani.

Trajanje programa: 2005-2008
Proračun programa: 149 milijonov EUR

Program eVsebine se je iztekel 31. decembra 2008. Od januarja 2009 se projekte s področja digitalnih vsebin sofinancira v okviru PODPORNEGA PROGRAMA ZA IKT (Information and Communications Technologies Policy Support Programme – ICT PSP). Program ICT PSP se izvaja v okviru okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost. (PSP).
Več o programu: DG Information Society& Media

eVsebinePlus, naslednjik programa eVsebine, so osredotočene na področja delovanja, kot so pospeševanje dostopa do digitalnih vsebin, njihove uporabe in izkoriščenosti na ravni EU; pospeševanje izboljšanja kakovosti in krepitve najboljše prakse, povezane z digitalnimi vsebinami, med ponudniki vsebin in uporabniki ter sektorji; krepitev sodelovanja med zainteresiranimi za digitalne vsebine in ozaveščenost na tem področju.

Cilj programa je narediti digitalne vsebine dostopnejše, uporabnejše in bolje izkoriščane, s čimer bo olajšano ustvarjanje in širjenje informacij na področju javnega interesa. Tako so še posebaj izpostavljena tri ciljna področja:
a. Lokacijske storitve oz. prostorski podatki (geographic information), ki vzpodbujajo združitev obstoječih nacionlnih podatkovnih baz v čezmejne, kar bo služilo podpori novih informacijskih sistemov in izdelkov.
b. Izobraževalne vsebine (educational content), kjer je podpora namenjena odkrivanju ustrezne informacijske infrastrukture in vzpodbujanju rabe odprtih standardov za vzpodbujanje razvoja učinkovitih panevropskih učnih storitev.
c. Kulturne vsebine in znanstveno-učne vsebine (cultural content and scientific/scholary content), kjer je podpora namenjena razvoju interoperabilnih zbirk in predmetov iz različnih kulturnih institucij (npr. knjižnice, arhivi, muzeji) in rešitvam za izboljšanje dostopnosti, iskanja in ponovne rabe teh virov.
Več o programu eVsebineplus: MVZT / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh