Zrno na zrno - evroevforija, kamen na kamen - evronapoved. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig

Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 4 % za akcijo Grundtvig)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Cilj programa je skozi vseživljenjsko učenje prispevati k razviti družbi znanja s trajnostnim ekonomskim razvojem, več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo. Spodbujal naj bi vzajemno delovanje, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji.
Več o programu Vseživljenjsko učenje: CMEPIUS / EK

Program GRUNDTVIG je namenjen izobraževanju odraslih. Posebna cilja programa sta poiskati odgovor na izobraževalni izziv starajoče populacije v Evropi in oblikovati ukrepe in rešitve, s katerimi bi vključili odrasle v različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja ter s tem izboljšali njihova znanja.

Program Grundtvig sestavljajo štiri akcije:
- Grundtvig partnerstva so manjši projekti, ki se osredotočajo na proces sodelovanja med sodelujočimi organizacijami in pridobivanja izkušenj.
- Grundtvig mobilnost je namenjena strokovnemu izpopolnjevanju posameznikov, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih izven države, v katerih delujejo.
- Multilateralni projekti spodbujajo partnerske organizacije ali institucije k razvijanju inovativnih metod na področju izobraževanja odraslih.
- Grundtvig mreže spodbujajo dolgoročno sodelovanje partnerskih organizacij in širjenje njihovih izkušenj na različna področja izobraževanja odraslih.
Več o akcijah Grundtvig: CMEPIUS / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh