Če je rekla evromanira, naj reče še evrolepotica. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Comenius

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 13 % za program Comenius)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Cilj programa je skozi vseživljenjsko učenje prispevati k razviti družbi znanja s trajnostnim ekonomskim razvojem, več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo. Spodbujal naj bi vzajemno delovanje, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji.
Več o programu Vseživljenjsko učenje: CMEPIUS / EK

Program COMENIUS pokriva področje šolskega izobraževanja in je namenjen vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, drugim institucijam s področja šolskega izobraževanja in posameznikom (učencem in učiteljem), vključenim v izobraževanje na teh institucijah. Posebna cilja programa sta razvijanje znanja in razumevanja raznolikosti evropskih kultur in jezikov ter njene vrednosti med mladimi in izobraževalnim osebjem in pomoč mladim pri pridobivanju temeljnih življenjskih spretnosti in kompetenc za življenje, ki so potrebne za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.

Program Comenius podpira štiri akcije:
- Individualna mobilnost je namenjena izboljšanju kvalitete šolskega izobraževanja, ki omogoča posameznikom, vključenim v šolsko izobraževanje, strokovno usposabljanje v tujini.
- Akcija Partnerstva podpira projekte, ki vključujejo medsebojno sodelovanje šol, in ponuja učiteljem in učencem iz različnih držav, da sodelujejo pri aktivnostih, povezanih z določeno skupno tematiko.
- Večstranski projekti so namenjeni pripravi projektov za razvoj in prenos inovacij na področju vzgoje in izobraževanja.
- Mreže so namenjene izboljšanju izobraževanja na določenih področjih, vzpostavitvi povezovanja sorodnih projektov, širjenju dobre prakse itd.

Več o akcijah Comenius: CMEPIUS / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh