Zrno do zrna - evropaprikaš, kamen na kamen - evrorealist. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 25 % za program Leonardo da Vinci)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Cilj programa je skozi vseživljenjsko učenje prispevati k razviti družbi znanja s trajnostnim ekonomskim razvojem, več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo. Spodbujal naj bi vzajemno delovanje, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji.
Več o programu Vseživljenjsko učenje: CMEPIUS / EK

Program Leonardo da Vinci je namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Evropi. Cilji programa so izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti, podpora posameznikom (predvsem mladim) pri pridobivanju novih znanj in spretnosti, povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpora izboljšavam in inovativnosti v poklicnem izobraževanju in sistemih usposabljanja, izboljšanje sodelovanja med izobraževalnimi organizacijami, podjetji in socialnimi partnerji, izboljšanje preglednosti in priznavanje usposobljenosti in sposobnosti posameznika (vključno z neformalnim in priložnostno pridobljenim znanjem in spretnostmi).

Program podpira naslednje akcije:
- Mobilnost, ki podpira poklicni in osebni razvoj posameznikov.
- Večstranski projekti – prenos inovacij podpirajo razvoj kakovosti in privlačnosti evropskega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja z identifikacijo, prenosom, prilagoditvijo in integracijo inovativnih rešitev preteklih Leonardo da Vinci projektov.
- Večstranski projekti – razvoj inovacij so namenjeni razvoju novih in inovativnih rešitev skupnih evropskih problemov in razvoju evropske dimenzije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
- Tematske mreže so namenjene krepitvi povezovanja med različnimi akterji s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, izboljšanju kvalitete, evropske dimenzije in preglednosti aktivnosti in vsebin na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Več o akcijah Leonardo da Vinci: CMEPIUS / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh