Evrogol je modremu sluga, neumnemu evroregija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladi v akciji (Youth in Action)

Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 885 mio EUR

Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladi za Evropo), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba - EVS), Akcija 3 (Mladi v svetu), Akcija 4 (Podporni sistemi na področju mladine), Akcija 5 (Podpora evropskemu sodelovanju na mladinskem področju).

Program je namenjen mladim med 13. in 30. letom in predstavlja okvir za podporo aktivnosti, ki spodbujajo neformalno učenje mladih. Glavni cilji programa so spodbujanje aktivnega državljanstva mladih, še posebej evropskega državljanstva, razvoj solidarnosti in tolerantnosti mladih s spodbujanjem razumevanja kulturnih raznolikosti, pomoč pri razvoju kakovostnih sistemov in organizacij, ki delujejo na področju mladine, in spodbujanje sodelovanja mladih na evropski ravni. Posebna pozornost je namenjena mladim z manj priložnostmi iz deprivilegiranih kulturnih, geografskih ali socialno-ekonomskih okolij in hendikepiranim mladim.

Več o programu Mladi v akciji: MOVIT / EK

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh