Česar evroturneja ne vidi, tega evroentuziazem ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Program Kultura (Culture Programme)

Okvirni program EU za področje kulture. Naslednik programa Kultura 2000 (2000–2006).

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 400 mio EUR (10 % za Sklop 2)

Program Kultura obsega tri sklope, za katere veljajo različna merila in pogoji za sodelovanje, v okviru vseh pa Evropska komisija sofinancira kulturno-umetniške dejavnosti in projekte sodelovanja, ki se izvajajo na evropski ravni.

Cilj Programa je spodbujati transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del in izdelkov ter medkulturni dialog.
Program je bil vzpostavljen, da bi se z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.

Program sofinancira dejavnosti v okviru treh sklopov:

SKLOP 1: Podpora kulturnim projektom
Kulturnim organizacijam se zagotavlja podpora za projekte sodelovanja prek meja in oblikovanje ter izvajanje kulturnih in umetniških dejavnosti:
 • Projekti večletnega sodelovanja (1.1);
 • Projekti sodelovanja (1.2.1);
 • Projekti literarnega prevajanja (1.2.2);
 • Posebni ukrepi (1.3).

 • SKLOP 2: Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni
  Kulturne organizacije, ki delujejo ali želijo delovati na področju kulture na evropski ravni, lahko prejmejo podporo za operativne stroške (tj. za stroške rednega poslovanja).
  V okviru tega sklopa izpolnjujejo pogoje štiri kategorije organizacij:
 • ambasadorji;
 • zagovorniške mreže;
 • festivali;
 • strukture za podporo politiki v zvezi z Evropsko strategijo za kulturo.

 • SKLOP 3: Podpora analizam, zbiranju in razširjanju informacij ter doseganju čim večjega učinka projektov s področja kulturnega sodelovanja
  Program podpira izvajanje študij in analiz na področju evropskega kulturnega sodelovanja in razvoja evropske kulturne politike.

  Več o programu Kultura: CCP Slovenia / Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo / Evropska komisija - DG EAC

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh