Če je rekla evropredor, naj reče še evrodržava. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMI EU: Civilna družba

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo (Active Citizens for Europe)
Spodbuja srečanja, izmenjave in razprave med evropskimi državljani z namenom povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Občina, v kateri se odvija srečanje, ali njeno združenje za pobratenje oz. odbor pobratenja, javni zavod ali druga nepridobitna organizacija, s pravnim statusom, ki ima sedež v sodelujoči državi. Vodnik po programu za vsak ukrep posebej natančno določa upravičene pravne osebe.

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 3 – Skupaj za Evropo (Together for Europe)
Cilj akcije je poglobiti pojem aktivno evropsko državljanstvo in spodbuditi njegovo razumevanje po vsej Evropi.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Niso predvideni javni razpisi za zbiranje projektnih predlogov.

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 2 – Aktivna civilna družba v Evropi (Active Civil Society in Europe)
Akcija je namenjena spodbujanju delovanja, razprav in razmišljanja v zvezi z evropskim državljanstvom in demokracijo, skupnimi vrednotami, zgodovino in kulturo preko sodelovanja v organizacijah civilne družbe na evropski ravni.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Raziskovalne organizacije evropske javne politike (možganski trusti); organizacije civilne družbe, ki razvijajo svoje dejavnosti na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni; nevladne organizacije in organizacije civilne družbe s pravnim statusom (društva, zavodi, sindikati, verske organizacije ipd.). Vodnik po programu za vsak ukrep posebej natančno določa upravičene pravne osebe.

Evropa za državljane (Europe for Citizens) > Akcija 4 – Aktivno evropsko spominjanje (Active European Rememberance)
Akcija je namenjena ohranjanju glavnih krajev in arhivov, povezanih z deportacijami, ter ohranjanju spomina na žrtve nacizma in stalinizma z namenom premoščanja preteklosti in gradnje prihodnosti.

Področje:
Civilna družba


Kdo se lahko prijavi?
Nevladne organizacije, združenja preživelih, združenja družin žrtev, organizacije, ki upravljajo s spomeniki, muzeji, lokalne in regionalne oblasti, zveze, think thanks (možganski trusti), raziskovalne ustanove, organizacije, ki so dejavne na področju prostovoljnega dela, itd.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh