Zrno do zrna - evroflegmatik, kamen na kamen - evropacarija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMI EU: Informacijska družba

eVsebinePlus - ICT PSP > eVsebine Plus - Kulturne vsebine
Kulturne vsebine obsegajo razvoj interoperabilnih zbirk in predmetov iz različnih kulturnih institucij (npr. knjižnice, arhivi, muzeji) in rešitve za izboljšanje dostopnosti, iskanja in ponovne rabe teh virov.

Področje:
Informacijska družba, Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Sodelujejo lahko pravne osebe (javne in kulturne ustanove, podjetja informacijskih tehnologij, založbe, distributerji, jezikovne šole in prevajalske agencije, podjetja internetnih storitev, investitorji, akterji na področju intelektualnih pravic, start-up podjetja).
Najmanjše ali največje število partnerjev, ki bi morali sodelovati pri projektu, ni formalno določeno. Prijavo lahko odda ena organizacija ali pa konzorcij, ustanovljen v državi članici EU ali drugi državi, ki je upravičena do sodelovanje v programu. Vendar pa mora projekt nujno izkazovati t.im. evropsko dodano vrednost, k temu pa pripomore večje število partnerjev (priporočamo 8 do 12 partnerjev). Aktivnost, ki se izvede v eni državi in vključuje le prijavitelja, težko izkazuje evropsko dodano vrednost.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh