Zrno na zrno - evronapoved, kamen na kamen - evrorodoljub. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMI EU: Raziskovanje in tehnološki razvoj

7. okvirni program > SODELOVANJE (Cooperation)

3. tema: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Cilj tretjega tematskega sklopa pod imenom Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) je izboljšati konkurenčnost evropske industrije, s tem pa izpolniti potrebe današnje družbe in gospodarstva. IKT leži v središču prizadevanja za gradnjo družbe znanja, s čimer neposredno vpliva na blaginjo ljudi in zmanjšuje posledice digitalne vrzeli in socialne izključenosti.Področje:
Raziskovanje in tehnološki razvoj


Kdo se lahko prijavi?

Udeležba v 7. OP je odprta širokemu nizu organizacij in posameznikov, med katerimi so različne raziskovalne ustanove (univerze, inštituti), samostojni raziskovalci (iz Evrope in/ali drugod po svetu), podjetja (predvsem MSP in podjetja, ki načrtujejo inovacije) in vrsta drugih organizacij in ustanov (tudi civilno-družbene organizacije). Praviloma se podpora podeli projektom, ki vključujejo več partnerjev, ki so povezani v konzorcije, vendar so lahko prijavitelji v nekaterih primerih tudi posamezna podjetja ali posamezniki (npr. pri projektih tipa "SA").
Več o razpisnih kriterijih na: CORDIS

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh