Zrno do zrna - evrokrat, kamen na kamen - evrofer. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

USPEŠNI PROJEKTI
Ljubljana
Slovenska gotika - del evropskega gotskega virtualnega muzeja

GOTHICmed je prvi projekt Mednarodnega inštituta za turizem v okviru programa Kultura 2000. Zavod, ki se že pol desetletja uspešno prijavlja na različne evropske razpise, letos sodeluje v projektu predstavitve vrhuncev gotske umetnosti v Sredozemlju. Slovenske umetnine iz obdobja gotike bodo tako postavljene ob bok gotski arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu iz petih drugih držav. Projekt bo na ogled v virtualnem muzeju ali pa v živo na potujoči razstavi.

Turizem - dejavnost prihodnosti

Mednarodni inštitut za turizem (MIT) je ustanovilo Nacionalno turistično združenje (NTZ) in 20 vodilnih slovenskih podjetij s področja turizma. Prednostna naloga MIT je uveljavljanje znanstvenega in strokovnega pristopa pri obravnavanju turizma, deluje pa kot znanstveno-raziskovalna institucija.
V zadnjih petih letih je MIT skupaj z NTZ izpeljal večje število domačih in mednarodnih projektov. Med njihovimi tekočimi projekti je šest domačih in več kot sedem mednarodnih; kar šest jih financirajo evropski programi, še dodatnih pet pa je v procesu izbiranja.
V NTZ verjamejo, da je turizem najhitreje razvijajoča se dejavnost, zato je seznanjenost z razvojem, novimi spoznanji in s tekočimi informacijami ključnega pomena. Prav zaradi tega je težišče sodelovanja med NTZ in MIT razvoj transnacionalnih turističnih programov v okviru različnih programov Evropske unije.
Že leta 1999 so kot prvi v Sloveniji izkoristili možnost sodelovanja v programu EU Leonardo da Vinci ter tako omogočili večjemu številu mladih delavcev in študentov strokovno izpopolnjevanje v tujini. Eden zadnjih uspešno pridobljenih projektov pa je GOTHICmed, katerega sofinanciranje poteka v okviru evropskega programa Kultura 2000 (razpis 2004).

Virtualna gotska umetnost

Idejni oče projekta GOTHIC - Virtualni muzej gotske arhitekture v Sredozemlju je Generalitat Valenciana, Oddelek za kulturo, iz Valencije v Španiji, ki je tudi vodja projekta. Soorganizatorjev je šest in prihajajo iz Portugalske, Grčije, Španije, Italije in Slovenije, sodeluje pa še pet organizacij iz širšega sredozemskega območja.
Glavni cilj projekta je inventarizacija gotske arhitekture v Sredozemlju in njen prikaz zainteresirani javnosti. V okviru projekta bo na internetu vzpostavljen večjezični virtualni muzej gotske arhitekture ter izdelani oblikovno zahtevni modeli gotskih stavb, ki bodo sestavni del potujoče razstave. Ta bo na svoji krožni poti obiskala Valencijo, Lizbono, Ljubljano, Atene in Palermo. Iz vsake države bo sodelovalo 11 gotskih stavb, po mnenju MIT pa je to edinstven primer, da bo na območju Sredozemlja predstavljena bogata slovenska gotika, hkrati pa bo na razstavi možno izvedeti tudi nekaj več o arhitekturi tega obdobja v južni Evropi.

Razvijanje mednarodne mreže partnerjev

Do sodelovanja pri projektu GOTHICmed je prišlo na pobudo španskega partnerja, s katerim je Inštitut že sodeloval. Zaradi dobrih izkušenj medsebojnega sodelovanja ter primernosti programa v Inštitutu niso odlašali s privolitvijo. Sicer so do ponudb organizacij, ki jih ne poznajo, previdni; dogovorijo se za spoznavni sestanek, kjer presodijo resnost in zavzetost morebitnega partnerja.
MIT vsako leto prejme veliko število ponudb za sodelovanje. Ocenijo jih glede na to, ali se skladajo z njihovim programom. če lahko zagotovijo tudi finančna sredstva ter kadrovske zmožnosti, potem se projektu priključijo. Ponosni so, da so si skozi leta uspeli ustvariti mednarodno mrežo partnerjev, s katerimi so že dejavno sodelovali pri kakšnem projektu. Veliko pozornost so posvetili prav vzpostavitvi in vzdrževanju stikov s partnerji in zdaj se jim to že obrestuje, saj lahko v svoje projekte vključijo kar najbolj primerne organizacije. Ker jih dobro poznajo, jim lahko tudi zaupajo. Na različna vabila pa se ne prijavljajo, saj menijo, da partnerju, ki ga ne poznaš, stežka zaupaš, da bo izpeljal svoj del projekta.

MIT – vmesni člen med lokalnim in globalnim

Inštitut na eni strani sodeluje s tujimi partnerji in Evropsko komisijo, na drugi pa z lokalnimi turističnimi organizacijami, občinami in podjetji. Ker je eden njihovih primarnih ciljev ohranjanje kulturne dediščine ob hkratnem turističnem razvoju destinacij, morajo v projekt nujno pritegniti tudi lokalne partnerje. Potencialne lokalne partnerje običajno povabijo na predstavitev projekta ali pa ekspertne delavnice, kjer se medsebojno spoznavajo in usklajujejo. če je dogovarjanje uspešno, na koncu podpišejo pogodbo o sodelovanju.

Pri izboru lokacij in relevantnih gotskih objektov se zanašajo na analize Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS s katerim tudi sodelujejo. čeprav so umetnostno zgodovinski kriteriji pri izbiri pomembni, MIT upošteva tudi umeščenost teh objektov v okolje ter dodatno turistično ponudbo, ki je na voljo v bližini. Ker so današnji gosti vse bolj zahtevni in želijo celostno obravnavo, ki poleg kulturne dediščine vsebuje hotelsko, gostinsko in ostalo ponudbo.
V nasprotju s partnerji iz drugih evropskih držav se v Sloveniji pogosto srečujejo z nepripravljenostjo lokalnih skupnosti za sodelovanje. Pri nas so na primer sakralni in kulturni objekti še vedno precej nedotakljivi, medtem ko se v tujini uspešno tržijo in se na takšen način tudi financirajo. Kljub tej zadržanosti želi MIT prepričati lokalne partnerje v prednosti, ki jih projekt omogoča tako objektu samemu kot tudi širšemu območju.

Skoraj nepregledna vrsta evropskih projektov

MIT v povezavi z NTZ uspešno izvaja celo vrsto projektov, ki jih sofinancira Evropska unija. Sodelovali so že v programih Leonardo da Vinci in Phare/Cross Border, največ svojih projektov pa izpeljejo pod okriljem programov Interreg. V zadnjih dveh letih so tako v okviru programa Interreg IIIA uresničilii projekt TUDESLOVE II, ki razvija turistični in kulturni program na temelju zgodovinskega izročila utrdb, obzidij in dvorcev na območju dežele Veneto v Italiji in zahodne Slovenije.
V okviru projekta Interreg IIIB – CADSES, ki zajema območje srednje Evrope, Jadrana, Donave in JV Evrope, so pripravili projekt TRANSROMANICA – Transnacionalna romanska mreža in itinerariji. Projekt je morda precej podoben GOTHICmedu, le da predstavlja romanske objekte v deželah Saška-Anhalt in Turingija, na avstrijskem Koroškem, v Sloveniji ter italijanski provinci Modena. V Sloveniji so bili objekti in destinacije za projekt že izbrani, vključujejo pa grad Podsredo, samostan v Stični, cerkev sv. Trojice v Hrastovljah, Jurklošter in cerkev sv. Martina ter Ptujski grad.
Inštitut sodeluje še v dveh programih, in sicer v Intereggu IIIC/Jug s projektom VISTORIA ter v Interregu IIIC/Vzhod s projektom DOSTWELL. Pri slednjem so tudi vodilni partner, na kar so še posebej ponosni, saj doslej česa takega v okviru programov Interreg še ni dosegla nobena slovenska organizacija.

Kaj so se naučili doslej?

Po njihovem mnenju bi morali vsi, ki se prijavljajo na razpise, razumeti, da se z evropskimi programi ne da zaslužiti. Z evropskimi programi si lahko organizacije zgolj pomagajo, da uresničijo in razvijajo lasten program.
Izkušnje so jih naučile, da so posebej pozorni pri izbiri partnerjev. Iščejo zanesljive in resne partnerje, saj se želijo zavarovati pred odpovedmi v zadnjem trenutku. Pri sodelovanju s partnerji so samozavestni in odločni, ker lahko le tako enakovredno sodelujejo pri projektih, kjer so soorganizatorji velike ali uveljavljene organizacije z dolgoletnimi izkušnjami sodelovanja v evropskih programih.

Držijo se tudi reka: "Hudič je v detajlih!", kar pomeni, da posvetijo več pozornosti na videz nepomembnim malenkostim, saj prav te na koncu poberejo največ časa. če naletijo na nejasnosti, se po pomoč obrnejo na nacionalno agencijo dotičnega programa EU, pri Kulturi 2000 torej na Kulturno stično točko. Zavedajo se, da niso strokovnjaki za vse, zato sodelujejo z mnogimi izvedenci na kulturnem, zgodovinskem ali umetnostnozgodovinskem področju.
Glede razlik med raznovrstnimi evropskimi programi jim je najpomembneje, da cilji programa odgovarjajo ciljem, ki jih poskušajo uresničiti tudi sami. Potem projekt, ki ga prijavljajo, samo še malo prilagodijo, da čimbolj ustreza zahtevam določenega evropskega programa.

Da bi bili kar najbolj konkurenčni in fleksibilni, njihova organizacija združuje NTZ, ki deluje kot društvo v javnem interesu, potem MIT, ki je znanstveno-raziskovalna institucija, ter zasebno marketinško podjetje Polikons d.o.o. Tako se z lahkoto odzivajo na različne formalno pravne zahteve, ki jih določajo razpisni pogoji. Skozi leta so celo razvili majhen ritual, ko ob razglasitvi uspešnih prijav nazdravijo z željo, da bi kar najlažje premagovali težave, ki se bodo pri izvajanju projekta pojavile. Zavedajo se namreč, da se takrat pravo delo šele začne.


Martina Bofulin

-----------------------

NASLOV PROJEKTA: GOTHICmed
IZVAJALEC: Mednarodni inštitut za turizem pri Nacionalnem turističnem združenju, Ljubljana
STATUS IZVAJALCA V PROJEKTU: soorganizator
KRAJ: Lizbona, Valencija, Ljubljana, Atene, Palermo
čAS: 2004-2005
PROGRAM EU: Kultura 2000 - Akcija 1 (področje kulturne dediščine)
DODATNE INFORMACIJE: Nina Pečoler, vodja projekta


http://www.ntz-nta.si/
 
nazaj | navzgor | natisni

 • Kulturni inženiring
 • Kako vroča je EU zgodba danes?
 • Lažni pragmatizem!?
 • V pričakovanju
 •  

 • Human Cities: Celebrating public space
 • KULTURA d.o.o., Materialni pogoji kulturne produkcije
 • Evroza. Kritika novega evrocentrizma
 • Proizvodnja kulture: vloga in pomen kulturnih posrednikov
 •  

 • Sekira v medu - stripi po motivih poslikanih panjskih končnic
 • Nočni azil - shajališče sanj
 • Izkušnje Slovenskih muzejev z evropskimi razpisi
 • Dežela čipke - klekljanje evropskih razpisov v Idriji
 • Koralni otok v pediatrični kliniki
 • Projekt SEAS - Sodobna umetnost in revitalizacija pristanišč ob Jadranskem in Baltskem morju
 • KOŽ kot "središče odličnosti" za usposabljanje uporabnikov knjižnic
 • Dediščina Beneške republike od Benetk do Bara
 • Transient Reality Generators: mešane realnosti v mariborski Kibli
 • Slovenska gotika - del evropskega gotskega virtualnega muzeja
 • CIMET: Plesno izobraževanje s posebnim okusom
 • Študentska založba: Kako treti evropske orehe?
 •  
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh